Kastel Gligo

(4,9/5 temeljno na 14 recenzija)
Kaštel Gligo smješten je na osojnoj strani uvale Bobovišća. Tri krila sklopa nastala su oko prostranog dvorišta prema moru ograđenog visokim obrambenim zidom uz kojeg je dijelom sačuvana kamena šetnica na svodovima. Na istoku je četvrtasta jednokatnica istaknuta od zatvorenog perimetra dvorišta sa nizom puškarnica u prizemlju koja je pripadala baroknom dijelu utvrđenog sklopa. Građevina na južnoj strani dvorišta pripada najstarijem dijelu kaštela sa nizom obrambenih elemenata u njenoj unutrašnjosti i baroknim luminarima u potkrovlju. Kaštel obitelji Marinčević-Gligo, koja se javlja koncem XVII. st., vrijedan je utvrđeni barokni sklop za obranu luke i pristupa u unutrašnjost otoka Brača.

Kastel Gligo - Komentari
Izleti za: Kastel Gligo s polaskom iz: Split

Vidi više