Gradske Zidine

(4,6/5 temeljno na 12 recenzija)

Gradske zidine u Korčuli prvi se put spominju u Statutu u 13. stoljeću, a vjerojatno su se nalazile na sadašnjem mjestu. Opseg zidina bio je oko 750 m, a osim njih grad su branile i brojne kule: starije su bile četverokutne, a one izgrađene potkraj 15. stoljeća kružnog i polukružnog tlocrta. Nazivi kula s vremenom se mijenjaju, osobito pri pregradnjama. Od kraja 16. stoljeća, kada je smanjena neposredna turska opasnost, Mleci, koji tada vladaju Korčulom, sve manje brinu o održavanju ovoga velikog sklopa utvrda. Zidine propadaju, pa ih na početku 19. stoljeća u vrlo trošnom stanju preuzima austrijska Vojna uprava, prepu­štajući ih uskoro, 1869. godine, korčulanskoj Općini. Iz tog je vremena sačuvan podroban opis i tlocrt zidina. Općina odlučuje da kule i zidine koje su ruševne, a ne mogu se drukčije koristiti, dade porušiti, što je i učinjeno između 1873. i 1880. godine. Tada je uklonjen sjeveroistočni dio zidina i tri kule u tom dijelu te bastion uz kulu Zakerjan (Berim). Ostale kule iznajmljene su privatnicima. Na početku 20. stoljeća srušene su, odnosno snižene, zidine na zapadnoj obali grada. Još 1863. sagra­đen je novi most južnog ulaza u grad, a 1907. novo stepenište uz zapadni ulaz. Sada su sačuvane četiri četverokutne, tri polukružne i tri kružne kule, arsenal, javna cisterna u zidinama na zapadnoj obali, unutrašnji pojas južnih zidina poduprt sa 16 lukova te dio vanjskog zida na istom dijelu.

Gradske Zidine - KomentariNaš odabir aktivnosti za Korčula