Peterokutna kula

(5,0/5 temeljno na 5 recenzija)
Peterokutna kula je utvrda uz nekadašnja gradska vrata povijesne jezgre Poreča. Nalazi se na ulazu u glavnu gradsku ulicu – Decumanus, na mjestu koje je od antičkih vremena bila granica između grada i plodnog zemljišta. Svoj je današnji oblik Peterokutna kula dobila 1447. godine, za vrijeme podestata Nicolòa de Liona. Njegov je grb s inicijalima uklesan je s istočne strane. Iznad grba nalazi se reljef krilatog lava, simbol mletačke moći, s latinskim tekstom iz Evanđelja po Mateju „Fecite iustitiam et dabo pacem in finibus vestris“ ("Budite pravedni i dat ću mir vašem gradu"). Graditelj kule bio je Iohannes de Pari, a njegov sin Lazaro oblikovao je reljef lava, gdje je uklesao i njihova imena. Radi se o jedinom mletačkom lavu s potpisom autora na istočnojadranskoj obali. Arheološka istraživanja potvrdila su da je kula bila nadograđivana u više navrata od antike do srednjeg vijeka. Nasuprot Peterokutnoj kuli nalazila se još jedna četvrtasta kula. Zajedno s gradskim vratima srušena je u 19. stoljeću, nakon što je izgubila svoju višestoljetnu obrambenu funkciju.

Peterokutna kula - Komentari
Izleti za: Peterokutna kula s polaskom iz: Poreč

Vidi više
1h 30m Detalji

Privatni razgled grada Poreča

Od: 800,00 HRK
(Za grupu)

Naš odabir aktivnosti za Poreč