Arheološki muzej u Splitu

(4,8/5 temeljno na 25 recenzija)

Arheološki muzej u Splitu, najstariji je muzej u Hrvatskoj, osnovan davne 1820. godine dekretom Dalmatinske vlade u Zadru. Prvotna zgrada muzeja stajala je uz istočne zidine Dioklecijanove palače. Današnja zgrada muzeja građena je 1912.-1914. Od 1878. godine Muzej izdaje prvi arheološki časopis, koji pod nazivom Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku (tal. Bullettino di archeologia e storia dalmata), izlazi do danas. Muzej čuva oko 150 000 arheoloških spomenika i artefakata od čega je jedan dio prezentiran putem stalnog postava. Muzej posjeduje vrijednu zbirku arheoloških predmeta iz prethistorije, iz doba grčke kolonizacije Jadrana, rimskog i starokršćansko razdoblja te ranog srednjeg vijeka. Muzej provodi sustavna arheološka istraživanja na lokalitetima u Saloni i Issi, te posjeduje priručnu zbirku i lokalitet Salona kao i priručnu zbirku Issa u zgradi Gospine Batarije i istoimeni lokalitet u gradu Visu.

Arheološki muzej u Splitu - Komentari
Izleti za: Arheološki muzej u Splitu s polaskom iz: Split

Vidi više
1h 30m Detalji

Privatni razgled grada Splita

Od: 437,50 HRK
(Za grupu)

Razgledavanje Splita i Salone

Od: 2100,00 HRK
(Za grupu)

Izleti za: Arheološki muzej u Splitu s polaskom iz: Omiš

Vidi više

Razgledavanje Splita i Salone

Od: 2100,00 HRK
(Za grupu)

Izleti za: Arheološki muzej u Splitu s polaskom iz: Podstrana

Vidi više

Razgledavanje Splita i Salone

Od: 2100,00 HRK
(Za grupu)


Naš odabir aktivnosti za Split