Kościół św. Martin

Kościół św. Martin został zbudowany na wzgórzu między Bobovisca i Milne na strategicznym ważnej dziedzinie, aby umożliwić kontrolę Splicie archipelagu drzwi do Hvar i Vis. Kościół jednonawowy, z półokrągłą absydą na proporcji i konstrukcji pokazuje cechy dojrzałego przedromańskich. Wystarczy fasada kamień na szczycie ceglanego kądzieli z trójkątnym szczytem z 14 wieku. Kościół został sklepione sklepienie kolebkowe bez kołnierza, a ściany są w podziale szerokości płytkie nisze. Nad ołtarzem jest kamień zwolnieniem Renaissance, warsztat Mikołaja z Florencji, przedstawiający św Martin na koniu i żebraków.