Mała Fontanna Onufrego

5 star rating:Very Good (4,8/5 oparte na 73 opinie)
Obok kościoła stoi druga z dubrownickich fontann Onufrego – Mała Fontanna Onufrego. Obie zaprojektował ten sam artysta – Onofrio della Cava, od którego imienia powzięły nazwy. Mała fontanna stoi na przeciwległym w stosunku do dużej krańcu ulicy Stradun i także jest częścią systemu wodociągowego miasta. Wybudowana w 1438 roku, miała religijne znaczenie i służyła wyłącznie chrześcijanom (dubrowniccy Zydzi zaopatrywali się w wodę w innych miejscach).

Mała Fontanna Onufrego - OpinieNasze zalecane działania dla Dubrovnik