Klasztor Dominikanów

(4,7/5 oparte na 48 opinie)

Kolejnym zakonem, który miał klasztor w Dubrowniku, byli dominikanie. Mieszkali tu już na początku XIII w. W 1228 r. rozpoczęli budowę klasztoru i kościoła - oba budynki od tego czasu poddano licznym przeróbkom. Ponieważ w pobliżu bramy miejskiej musiały stać budowle obronne, również kompleksowi klasztornemu nadano takie cechy.

Przylegający do murów obronnych dom zakonny wraz ze świątynią tworzą duży czworobok. Wewnątrz jest spory dziedziniec okolony gotycko-renesansowymi krużgankami. Podtrzymują je łuki o nietypowym kształcie - w przęsła osadzone na masywnych podporach wbudowano eleganckie kamienne koronki podparte delikatnymi kolumienkami.

Z dziedzińca wchodzi się do klasztornego muzeum. Przechowuje się w nim obrazy lokalnych malarzy z XV i XVI w. (Božidarevicia, Dobričevicia, Hamzicia), rzeźby, wyroby ze złota i dzieła z biblioteki dominikanów. Ciekawostki to m.in. XIV-wieczny srebrny krzyż serbskiego króla Milutina i srebrne naczynie na kadzidło w kształcie miniatury statku. Od strony muzeum wchodzi się do przyklasztornej świątyni. W prezbiterium dużego jednonawowego kościoła znajduje się krzyż Vukovarski ofiarowany przez mieszkańców tego miasta papieżowi.

Jan Paweł II przekazał go Dubrownikowi. Wśród bogatego zabytkowego wyposażenia świątyni warto wymienić XIV-wieczny malowany krucyfiks o wyraźnych cechach bizantyjskich, dzieło Paola Veneziana. W kościele jest sporo tablic nagrobnych poświęconych zmarłym z różnych warstw społecznych. Są wśród nich zarówno przedstawiciele znanych rodów - Crijević, Gradić czy Gundulić - jak i rzemieślnicy.

Klasztor Dominikanów - OpinieNasze zalecane działania dla Dubrownik