Arsenal

(4,9/5 oparte na 30 opinie)
Arsenał zaczęto budować w wieku XIII jako schronienie dla hvarskich i weneckich galer wojennych. Każde dalmatyńskie miasto, będące pod zwierzchnictwem Wenecji, miało obowiązek wybudowania tego typu statku i w razie wojny był on do dyspozycji państwa. W swojej historii arsenał dwukrotnie został zniszczony: w czasie najazdu tureckiego (1571) i na skutek eksplozji prochu w twierdzy (1579). Dzisiejszy kształt to efekt przebudowy z początku XVII w. Wówczas też nadbudowano piętro z teatrem.
Jedyną pozostałością po hvarskiej galerze "Św. Jerolim" jest figura smoka ("Zvir"), która znajdowała się na dziobie galery uczestniczącej w słynnej bitwie pod Lepanto (1571), w której siły Świętej Ligi pokonały flotę turecką. Figura wykonana jest z drewna czereśniowego i pierwotnie była pozłacana. Do dziś przechowywana jest w teatrze i stanowi jedną z najstarszych tego typu figur zachowanych w Europie.
Przed lodżią znajduje się ogrodzony kamieniem akwen zwany mandračem (od starogreckiego mandrakión - 'mały port'), będący schronieniem dla pomniejszych łodzi. Po raz pierwszy mandrač wspomniany został w 1459 r. Dzisiejszy kształt z barokowymi wieżyczkami pochodzi z roku 1795.

Arsenal - OpinieNasze zalecane działania dla Hvar (Wyspa Hvar)