Klasztor benedyktyński Św. Margarity

(4,9/5 oparte na 7 opinie)
Od dawna, kiedy to siostry benedyktynki poświęciły swoje życie wierze, odgrywały one ważną rolę w Pagu, szczególnie w życiu miejscowych dziewcząt. Uczyły je wyrobu koronek, prowadziły bezpłatną szkołę pracując jako nauczycielki i otworzyły pierwsze w mieście przedszkole. Modliły się i pracowały na rzecz mieszkańców Pagu w najcięższych momentach. W czasie II wojny światowej zorganizowały kuchnię dla dzieci i najbiedniejszych. W czasie ostatniej wojny na Bałkanach połączyły się z Caritasem francuskim i włoskim i przyjaciółmi na świecie.
Siostry benedyktynki przechowują w swoim klasztorze w Pagu relikwię Świętego Ciernia, którą podarował im w roku 1435 fransiszkanin Ivan Tutnić Pažanin. Święty Cierń przywędrował tu z Ziemi świętej i przechowywany jest w skrzyni zamkniętej na cztery zamki. Oprócz Ciernia w klasztorze benedyktynek znajduje się cudowny posąg Matki Boskiej od Starego miasta i cudowny krzyż z kościółka Św. Ante Opata ze Starego miasta; są to najważniejsze relikwie na całym Pagu.
Zakon benedyktynek rządzi się dość srogimi regułami. Siostry opuszczają mury swojego klasztoru tylko w wyjątkowych sytuacjach..
Benedyktynki w roku 2008 dostały nagrodę Wojewody Zadarskiego za rozwój kultury dochownej miasta Pag.

Klasztor benedyktyński Św. Margarity - Opinie
Wycieczki do: Klasztor benedyktyński Św. Margarity miejsce zbiorki w: Pag (Wyspa Pag)

Zobacz więcej

Nasze zalecane działania dla Pag (Wyspa Pag)