Twierdza św Michała

5 star rating:Very Good (4,9/5 oparte na 14 opinie)
Twierdza św Michała, Szybenik znajduje się około 70 metrów na poziomem morza, całkowicie górując nad szybenicką starówką. Badania architektoniczne i archeologiczne udowodniły, że już od XI wieku wzgórze, na którym znajduje się obecnie twierdza, było ufortyfikowane. Miejsce to nazywano Zamkiem św. Anny. Twierdzę w obecnym kształcie pobudowano pod koniec  XV  wieku. Dwa razy została ona  poważnie uszkodzona na skutek eksplozji magazynu prochu (1662 i 1752). Praktycznie do XIX wieku była powiązana z miejskimi murami obronnymi, które to w większości zostały rozebrane w 1864 roku. Obecnie obiekt jest odnawiany. Istnieją plany zamienienia go we współczesny amfiteatr.

Twierdza św Michała - OpinieNasze zalecane działania dla Sibenik